Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 februari 2022

 1. Inleiding

Samfinaco Limited, een Cypriotische entiteit met registratienummer HE 353691 ('Samfinaco', 'ons', 'onze', 'wij' of 'we'), ontwikkelt en publiceert games voor mobiele apparaten. Dit Privacybeleid (dit 'Beleid') omschrijft de manieren waarop wij de informatie en gegevens (waaronder persoonsgegevens) die onze gebruikers ('gebruikers' of 'u') aanleveren of wij verzamelen in verband met de Samfinaco-website (https://belka-games.com/) en Samfinaco-spellen voor mobiele platformen (elk een 'Dienst'; gezamenlijk de 'Diensten') verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaarmaken. Daarnaast beschrijft dit Beleid uw rechten en opties met betrekking tot uw gegevens. 

Houd er rekening mee dat de omvang van dit Beleid beperkt is tot de informatie en gegevens die Samfinaco verzamelt of ontvangt middels uw gebruik van de Diensten.  Samfinaco is niet verantwoordelijk voor de handelingen van personen die niet verwant zijn aan Samfinaco of externe bedrijven, de inhoud van hun websites, het gebruik van de informatie of gegevens die u aan hen verstrekt, of mogelijke producten of diensten die ze aanbieden.  Links naar dergelijke websites kunnen niet worden opgevat als onze sponsoring van of verwantschap met dergelijke personen of bedrijven.

Als u niet wilt dat Samfinaco uw informatie verzamelt, opslaat, gebruikt of deelt op de manieren die in dit Beleid worden vermeld, dan dient u geen gebruik te maken van onze Diensten.

 1. Verzamelde informatie en gegevens en wijze van verzameling

Wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten, heeft u de mogelijkheid om uw contactgegevens rechtstreeks aan ons te overhandigen op onze website. Over het algemeen gaat het dan om uw naam en e-mailadres. 

Inschrijvingsinformatie:

We kunnen u ook de mogelijkheid bieden een gebruikersprofiel in te vullen dat zichtbaar is voor andere Samfinaco-gebruikers (een 'Account'). Als u een Account aanmaakt, kunt u ons uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres, een wachtwoord en andere informatie verstrekken, zodat wij kunnen bevestigen dat u probeert in te loggen op uw eigen Account. We kunnen dit aanbieden via in-game dialoogvensters, die u naar eigen wens kunt overslaan. Als u bij de Diensten inlogt met Facebook Connect, verzamelen wij de informatie die zichtbaar is via uw Facebook-account, zoals: (1) uw voor- en achternaam, (2) Facebook-ID, (3) profielfoto/URL, en (4) Facebook-vriendenlijst. Uw Account kan gebruikt worden om u kenbaar te maken aan het openbare domein als onderdeel van de sociale kenmerken van de Diensten, zoals bijvoorbeeld de interactie tussen gebruikers, de mogelijkheid om te chatten of berichten te sturen, openbare klassementen, één-op-één-competities en andere vergelijkbare functies. De Samfinaco-gebruikersnaam is openbaar en wordt getoond aan andere gebruikers, maar geeft alleen toegang tot informatie die beschouwd wordt als openbaar, of die u als openbaar heeft aangeduid in de instellingen van uw gebruikersprofiel.

We kunnen u ook een voorstel doen om uw contactpersonen te importeren of handmatig e-mailadressen in te voeren, zodat u uw contacten op Samfinaco kunt vinden en uw contacten uit kunt nodigen om samen met u deel te nemen aan de Diensten. We slaan dergelijke contacten op zodat we u en uw contacten kunnen helpen om verbindingen te leggen via onze Diensten.

Betaalgegevens

Wanneer u een artikel of dienst aanschaft via de Diensten (met inbegrip van virtuele munteenheden of virtuele artikelen), zal onze betalingsverwerker uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, factuuradres en volledige creditcardgegevens verzamelen, zodat ze uw betaling kunnen verwerken.  Onze betalingsverwerker kan deze informatie ook aanhouden om u in staat te stellen aanvullende artikelen te kopen via onze Diensten, zonder dat u iedere keer deze gegevens weer in hoeft te vullen. Houd er rekening mee dat er bij aankopen van derde partijen aanvullende voorwaarden van kracht kunnen zijn.

Informatie die verzameld wordt door de klantenservice

Wanneer u ons klantenserviceteam om hulp vraagt, verzamelen we en slaan we de contactgegevens op die u verstrekt (normaliter uw naam en e-mailadres), alsook informatie over uw gameplay of activiteit in verband met de Diensten, en uw gebruikersnaam of ID-nummer. We slaan ook de correspondentie op, samen met mogelijke informatie die daarin staat opgeslagen.

Technische en gebruiksgegevens

Wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten, verzamelen wij mogelijk (i) bepaalde technische gegevens over uw mobiele apparaat of computersysteem, waaronder het IP-adres, mobiele apparaat-ID (IDFA, Google Advertising-ID of andere identificatiecodes) en de versie van uw besturingssysteem; en (ii) gebruiksstatistieken over uw interacties met de Diensten. Bij bepaalde Diensten maken we een identificatiecode aan die we toewijzen aan uw apparaat, vergelijkbaar met een accountnummer. Bovendien verzamelen we mogelijk de naam van uw apparaat, type apparaat, telefoonnummer, land en alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals uw gebruikersnaam, personagenaam of e-mailadres. We kunnen ook uw contacten inzien om u in staat te stellen vrienden uit te nodigen om samen met u deel te nemen aan de Diensten.  Deze informatie wordt doorgaans verzameld middels de inzet van softwareontwikkelingskits voor mobiele apparaten, afkomstig van derde partijen. We kunnen u van tijd tot tijd ook pushmeldingen sturen via onze Diensten om u game-updates, topscores of andere aan de Diensten gerelateerde meldingen te sturen die mogelijk voor u van belang zijn.  U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven van dergelijke communicatiemiddelen door ze in de instellingen van uw apparaat uit te schakelen.

 1.  Gebruik van uw informatie

De primaire doeleinden van Samfinaco aangaande het gebruik van uw informatie zijn het aanmaken van uw account, het leveren van Diensten aan u, het verbeteren en optimaliseren van onze Diensten, het oplossen van problemen met onze Diensten, het contact met u leggen, het uitvoeren van onderzoek en het opstellen van rapporten voor intern gebruik.  We gebruiken de informatie die via onze Diensten verzameld worden voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven of aan u kenbaar worden gemaakt in verband met onze Diensten. Zo kunnen we uw informatie gebruiken om:

 • accounts aan te maken en gebruikers toegang te geven tot onze Diensten;
 • connecties met andere Samfinaco-gebruikers te herkennen en voor te stellen;
 • onze Diensten te leveren en te verbeteren;
 • een beeld te krijgen van u en uw voorkeuren, om zo uw ervaringen met en plezier in het gebruik van onze Diensten te verbeteren;
 • te antwoorden op uw opmerkingen en vragen, en om u te helpen middels de klantenservice;
 • producten en diensten te leveren waar u om verzoekt;
 • advertenties, marketing en promotionele informatie aan u te verstrekken;
 • u verwante informatie te sturen, waaronder bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingsmeldingen en berichten ter ondersteuning of van administratieve aard;
 • met u te communiceren over promoties, wedstrijden, beloningen, aankomende evenementen en ander nieuws over door Samfinaco en onze geselecteerde partners aangeboden producten en diensten;
 • door Samfinaco gepromote wedstrijden te organiseren en te houden;
 • u in staat te stellen contact te leggen met andere gebruikers; en
 • deze te linken aan of te combineren met andere informatie die wij ontvangen van derde partijen, om zo een beter beeld van uw voorkeuren te krijgen en onze dienstverlening aan u te verbeteren.
 1. Gebruik van uw informatie door Derden

Diensten van derde partijen: wij kunnen uw informatie verstrekken aan externe bedrijven (derde partijen) om bepaalde diensten te verrichten, waaronder (maar niet beperkt tot) het hosten van diensten, betaalverwerking, analytics, klantenservice en ondersteuning bij onze marketingactiviteiten. Daar waar we uw informatie delen met externe dienstverleners en zakenpartners, zullen we ervoor zorgen dat we passende overeenkomsten hebben gesloten om uw informatie te beschermen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Advertenties: voor zover we advertenties tonen in het kader van onze Diensten, kunnen we advertentienetwerken van onze gelieerde ondernemingen en partnernetwerken toestaan om informatie te verzamelen over uw mobiele apparaat, zodat zij u kunnen voorzien van gerichte advertenties. Bij dergelijke gegevens die afkomstig zijn van uw mobiele apparaat gaat het o.a. om het volgende:

 • Het merk, model en besturingssysteem van het apparaat;
 • De eigenschappen van het apparaat v.w.b. de schermgrootte en -oriëntatie, het audiovolume en de batterij;
 • De netwerkprovider;
 • Het besturingssysteem;
 • De naam en eigenschappen van de mobiele app waarmee een consument verbinding maakt met de Diensten;
 • Het land, de tijdzone en andere regio-instellingen (land en voorkeurstaal);
 • Het soort netwerk en de snelheid ervan;
 • Het IP-adres;
 • De herkenningsgegevens van de internetbrowser waarmee de Diensten worden gebruikt; en
 • Het advertentie-ID (IDFA op iOS-apparaten en GAID op Android-apparaten).

Voor een lijst met advertentiepartners en links naar hun respectievelijke privacybeleid kunt u hier terecht:

Advertentienetwerk

Link naar privacybeleid

AdColony

Privacy Policy

Applovin

Privacy Policy

Apple

Privacy Policy

Facebook

Privacy Policy

Google

Privacy Policy

ironSource

Privacy Policy

Liftoff

Privacy Policy

Mintegral

Privacy Policy

Persona.ly

Privacy Policy

Tapjoy

Privacy Policy

Unity

Privacy Policy

Vungle

Privacy Policy

In het privacybeleid van onze partners kunnen aanvullende voorwaarden en toelichtingen zijn opgenomen met betrekking tot hun gegevensverzameling en gegevensgebruik. We raden u aan dergelijke privacyverklaringen door te nemen om meer over de betreffende handelswijze te weten te komen.

U kunt www.aboutads.info/choices of www.youronlinechoices.eu (voor personen in de EU) bezoeken om meer te weten te komen over advertentie op basis van interesses en hoe u zich kunt afmelden voor deze vorm van adverteren in uw webbrowser met betrekking tot bedrijven die deelnemen aan het zelfreguleringsprogramma Digital Advertising Alliance ('DAA').  Mocht u in de mobiele apps op uw apparaat geen advertenties op basis van interesses willen zien die afkomstig zijn van bedrijven die deelnemen aan de AppChoices-app van de DAA, dan kunt u deze app downloaden op uw apparaat en uw voorkeuren bekendmaken.  AppChoices is te downloaden via onderstaande links:

DAA AppChoices iOS

DAA AppChoices Android

DAA AppChoices Amazon

U kunt ook de gegevensverzameling door derde partijen beperken in de instellingen van uw mobiele apparaat.  Houd er rekening mee dat de mogelijkheid om u hiervoor af te melden niet van invloed is op de vertoning van advertenties in uw browser of andere toepassingen.  De advertenties die u te zien krijgt, sluiten mogelijk minder goed aan op uw interesses.  Houd er daarnaast rekening mee dat als u een andere browser gebruikt, de cookies van uw browser verwijdert of een ander mobiel apparaat gebruikt, u zich mogelijk opnieuw in dit kader moet afmelden.

 1. Openbaarmaking van uw informatie aan derde partijen

Samfinaco deelt geen persoonsgegevens van u, behalve voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven of dergelijks in dit Beleid is opgenomen.

We kunnen de informatie die we verzamelen of verkrijgen delen met derde partijen voor de volgende doeleinden:

 • Met dienstverleners die diensten namens ons leveren, met inbegrip van degenen waarnaar verwezen wordt onder 'Diensten van derde partijen';
 • Met onze gelieerde ondernemingen;
 • Voor analytics- en onderzoeksdoeleinden;
 • Indien we te goeder trouw ervan overtuigd zijn dat we de informatie moeten vrijgeven in het kader van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, met inbegrip van handhavingsdoeleinden of om te voldoen aan gerechtelijke procedures;
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Indien we naar eigen goeddunken vermoeden dat onze Diensten gebruikt worden om een misdrijf te plegen, met inbegrip van het melden van dergelijke criminele activiteiten of het delen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude tegen te gaan, het kredietrisico te beperken of andere veiligheidsmaatregelen te treffen;
 • Om onze juridische rechten of die van een derde partij te beschermen, om fraude te onderzoeken of om verweer te bieden tegen een rechtsvordering;
 • Als onderdeel van een zakelijke overdracht, zoals een fusie, acquisitie of bij een faillissement;
 • We mogen geaggregeerde of anonieme informatie over u delen met adverteerders, uitgevers, zakenpartners, sponsoren en andere derde partijen; en
 • We mogen analytics-diensten gebruiken die worden aangeboden door derde partijen, waaronder Google Analytics.  Deze dienstverleners gebruiken mogelijk cookies om mettertijd informatie te verzamelen over uw onlineactiviteiten op deze en andere websites voor andere doeleinden dan adverteren.  Mocht u meer willen weten over hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, of over de keuzes die Google aanbiedt om invloed uit te oefenen op deze activiteiten, dan kunt u terecht op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/
 1. Bijzondere bepalingen voor EU-personen

Inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens:  u kunt op enig moment contact opnemen met Samfinaco via het adres dat in dit document staat vermeld onder 'Contact opnemen' en verzoeken tot inzage in de persoonsgegevens die Samfinaco over u aanhoudt. Samfinaco kan u vragen om bepaalde informatie te verstrekken, om er zeker van te zijn dat u het echt bent. Indien u van mening bent dat de informatie op uw account niet klopt, onvolledig is of niet is bijgewerkt, verstrek Samfinaco dan met de nodige informatie om dit te corrigeren.

Intrekken van uw toestemming: neem contact met ons op als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken. De uitoefening van dit recht is niet van invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Verwijdering of beperking van toegang tot uw informatie:  u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen of de toegang daartoe te beperken. Wij kunnen uw verzoek uitstellen of weigeren indien uw persoonsgegevens momenteel gebruikt worden voor het leveren van Diensten of voor andere gerechtvaardigde doeleinden. In dit geval zullen we u laten weten dat we dit niet kunnen honoreren, alsook de reden daarvoor.

Overdracht van persoonsgegevens (ook wel bekend als uw recht op gegevensoverdraagbaarheid):  u heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, alsook het recht om die gegevens over te dragen (indien technisch mogelijk) aan een andere, door u gewenste partij. Dit recht geldt echter niet in gevallen waarin het de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

Recht op bezwaar: als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan heeft u een wettelijk recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat waar u woonachtig bent, waar u werkt, of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.

Mocht u bedenkingen hebben bij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming via privacy@belkatechnologies.com, of door ons te schrijven op het adres dat vermeld staat in het gedeelte 'Contact opnemen'. We zullen uw verzoek behandelen en te goeder trouw proberen om eventuele bedenkingen die u heeft, weg te nemen. 

 1. Beveiligingsmaatregelen

Samfinaco neemt redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of tegen verlies, misbruik of wijziging door derde partijen.  Hoewel we ons te goeder trouw inspannen om de informatie die middels de Diensten verzameld wordt in een veilige omgeving op te slaan die niet openbaar toegankelijk is, kunnen we niet verzekeren dat dergelijke gegevens in absolute zin veilig zijn tijdens de overdracht ervan of zolang ze staan opgeslagen op onze systemen.  Bovendien kunnen we ondanks onze pogingen om de integriteit en beveiliging van ons netwerk en onze systemen te waarborgen, niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen externe 'hackers' ervan kunnen weerhouden om op illegale wijze toegang te verschaffen tot deze informatie.  We garanderen noch beweren dat uw informatie beschermd zal zijn tegen verlies, misbruik of wijziging door derde partijen. Er bestaat geen manier van overdracht via internet, of een methode voor elektronische opslag, die 100% veilig is.  Vandaar dat we de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen.

 1. Bewaartermijn

Samfinaco bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om u de Diensten te leveren, tenzij we krachtens de wet verplicht zijn om deze te verwijderen of tenzij Samfinaco akkoord gaat met uw verzoek tot gegevenswissing. We zullen uw persoonsgegevens ook blijven bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten af te dwingen.

 1. Ons beleid t.a.v. kinderen

We verzamelen of vragen niet bewust om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar en staan dergelijke personen niet bewust toe onze Diensten te gebruiken.  Als u jonger dan 16 jaar bent, verzoeken we u geen informatie over u uzelf aan ons kenbaar te maken, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand onder de 16 jaar mag persoonsgegevens verstrekken.  Mochten we erachter komen dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zullen we deze informatie zo snel mogelijk verwijderen.  Neem contact met ons op als u vermoedt dat we informatie van of over een kind jonger dan 16 jaar in bezit hebben.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten uw land

We kunnen de informatie die we over u verzamelen, overdragen aan gelieerde entiteiten of aan andere derde partijen over de grens, of vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Houd er rekening mee dat dergelijke landen en rechtsgebieden mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren als in uw eigen rechtsgebied. We nemen maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de doorgifte van informatie aan de Verenigde Staten en het gebruik en de openbaarmaking van informatie omtrent u (met inbegrip van uw persoonsgegevens), zoals omschreven in dit Beleid.

 1. Rechtmatige grondslag voor verwerking

In bepaalde gevallen verwerken we uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van een overeenkomst waaraan u partij bent, zoals bij de verstrekking van de Diensten aan u.  We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om te reageren op uw vragen omtrent onze producten en diensten.

In andere gevallen verwerken we mogelijk uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is van rechtswege.  We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken indien noodzakelijk ter bescherming van uw belangen of de belangen van een derde partij.

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens verwerken omwille van fraudepreventie, om ons netwerk en onze diensten te verbeteren, en om onze diensten te promoten onder adverteerders en uitgevers, mits deze belangen niet ondergeschikt zijn aan uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. 

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, maar er geen andere rechtmatige grondslag bestaat voor dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen ervoor zorgen dat we hiervoor toestemming van u hebben gekregen.  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Neem bij vragen over de gegevensverwerking contact op met onze Functionaris gegevensbescherming.  Raadpleeg het gedeelte 'Contact opnemen' hieronder voor de contactgegevens.

 1. Bijzondere bepalingen voor consumenten in Californië

Deze aanvullende bepalingen voor consumenten in Californië zijn alleen van toepassing op personen die in Californië woonachtig zijn.  De California Consumer Privacy Act uit 2018 ('CCPA') verschaft aanvullende rechten op inzage, verwijdering en intrekking, en vereist van 'bedrijven' die persoonsgegevens verzamelen of openbaarmaken dat ze kennisgeving van deze rechten verschaffen en een rechtsmiddel bieden om deze rechten uit te oefenen.

Categorieën van persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden verzameld zijn:

 • Zie sectie 2 hierboven (Verzamelde informatie en gegevens en wijze van verzameling)

Zakelijk doeleinde voor de verzameling

 • Zie sectie 3 hierboven (Gebruik van uw informatie)

Derde partijen waarmee we uw informatie kunnen delen

 • Zie sectie 4 hierboven (Gebruik van uw informatie door Derden)

Recht op inzage en recht op gegevenswissing

Voor alle persoonsgegevens die hierboven staan omschreven, kunt u te allen tijde een verzoek indienen over de persoonsgegevens die we hebben verzameld, openbaargemaakt, gebruikt en verkocht, en verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Om uw recht op inzage en recht op gegevenswissing uit te oefenen, stuurt u als volgt een verzoek: 

Per e-mail naar privacy@belkatechnologies.com met als onderwerp 'California Rights Request.'  Voordat we uw verzoek kunnen verwerken, moeten we uw identiteit vaststellen. Om uw identiteit vast te stellen, moeten we over het algemeen voldoende informatie van u krijgen om deze te kunnen koppelen aan de informatie die we over u aanhouden in onze systemen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we een verzoek tot uitoefening van het recht op inzage en het recht op gegevenswissing afwijzen, bovenal indien we uw identiteit niet kunnen vaststellen.

Nadat uw verzoek is geverifieerd, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen uit onze bestanden (en onze dienstverleners oproepen hetzelfde te doen), tenzij het aanhouden van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverleners om de transactie met u te voltooien, beveiligingsincidenten of fraude op te sporen, fouten te repareren, de vrijheid van meningsuiting of een ander wettelijk recht uit te oefenen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of voor ander intern of rechtmatig gebruik. 

Recht om af te zien van verkoop

De CCPA geeft u het recht om een bedrijf dat uw persoonsgegevens verkoopt op te roepen om te stoppen met de verkoop van uw persoonsgegevens en om hier ook in de toekomst van af te zien. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en zullen ook van onze dienstverleners eisen dat ze uw persoonsgegevens niet verkopen.

U heeft ook het recht om vrij te zijn van discriminatie bij de uitoefening van de hierboven vermelde rechten.

Bent u inwoner van Californië en wilt u uw rechten uit hoofde van de CCPA uitoefenen, of heeft u andere vragen of bedenkingen? E-mail ons dan op privacy@belkatechnologies.com.  Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om een gevolmachtigd agent in te schakelen om namens u verzoeken in te dienen, mits (i) u voldoende bewijsmateriaal overlegt waaruit blijkt dat de verzoekende partij een gevolmachtigd agent is met schriftelijke toestemming om namens u op te treden, en (ii) u uw eigen identiteit aan ons kunt bevestigen.

We streven ernaar om binnen 45 dagen te reageren na ontvangst van een consumentenverzoek tot inzage of verwijdering. Indien we meer tijd nodig hebben, zullen we u schriftelijk inlichten over de reden hiervoor en de verlengingstermijn.

 1. Wijzigingen aan dit Beleid

Wij kunnen dit Beleid bijwerken om wijzigingen in onze omgang met gegevens- en informatiebeveiliging op te nemen. Mochten we wezenlijke wijzigingen doorvoeren, dan zullen we u voordat de wijziging van kracht wordt hiervan op de hoogte brengen middels een kennisgeving via de Diensten. We raden u aan om van tijd tot tijd dit Beleid opnieuw te raadplegen voor de laatste informatie over onze omgang met privacy. Houd er rekening mee dat indien Samfinaco het beleid moet aanpassen aan wettelijke vereisten, het nieuwe beleid ofwel met onmiddellijke ingang van kracht wordt, ofwel van kracht wordt wanneer vereist.

 1. Contact opnemen

U kunt contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van Samfinaco via privacy@belkatechnologies.com.